Utvelgelse og etablering av selskapsform


 

Valg av organisasjonsform er helt grunnleggende. Spørsmålet er avgjørende for reguleringen av blant annet ansvarsforpliktelser, utbetalinger fra virksomheten og skattemessige forhold.

Ved valg av organisasjonsform må det foretas en helhetsvurdering hvor momenter som antallet deltakere, behov for ansvarsbegrensning, behov for ekstern finansiering, virksomhetens art og ansvarsomfang, deltakernes/aksjonærenes privatøkonomiske forhold, påtenkt omfang av virksomheten m.v. trekkes inn. Det bør med andre ord i hvert enkelt tilfelle foretas en vurdering av valg av selskapsform.

Disse spørsmålene reiser en rekke problemstillinger som vi kan hjelpe deg med.