Kontraktsforhandlinger


Kontraktsretten favner mange forskjellige fagområder, hvilket ofte fører til behov for tverrfaglig rådgivning.

God rådgivning ved frem forhandling og inngåelse av kontrakter er avgjørende for å klarlegge partenes ytelser og derigjennom skape grunnlag for samarbeid, lavt konfliktnivå og et godt resultat.

Har du mer spørsmål rundt dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Hva lurer du på?

10 + 7 =