Skattespørsmål


 

Skattesystemet i Norge er bygd opp av direkte og indirekte skatter.

Det er bedriftens ansvar at skatte- og avgifts rapportering blir riktig og levert i rett tid. Dette kan for noen være krevende. Mange overlater derfor utfordringene til en regnskapsfører.

Alle næringsdrivende plikter å betale skatt av næringsinntekt. Organisasjonsformen avgjør hvem skatteplikten påhviler.

Har du mer spørsmål rundt dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Hva lurer du på?

8 + 8 =