Regnskapsførsel, avgiftsberegning og rapportering


 

Din regnskapsfører vil passe på forfallsdatoer for både merverdiavgift, skattetrekk osv. Vedkommende vil kunne tolke dine regnskapstall og gi deg økonomiske råd, sørge for at du får med deg alle de fratrekk du skal ha i din næringsoppgave(selvangivelse). Kort sagt sørge for at det meste av forpliktelser rundt ditt regnskap blir ivaretatt på en skikkelig måte.

Regnskapsfører plikter å utføre oppdraget i henhold til gjeldende lovbestemmelser og i samsvar med reglene for god regnskapsskikk og inkluderer følgende:

  • Registrering av bilag på respektive konti
  • Føring av hovedbok
  • Føring av kunde- og leverandørreskontro
  • Bankavstemning
  • Utarbeidelse av merverdiavgiften og levering via Altinn.no hver annen måned for mva. pliktige
  • Lettleste rapporter

Har du mer spørsmål rundt dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Hva lurer du på?

11 + 11 =