Årsregnskap og selvangivelse


Ved selskapsform AS:

Regnskapsfører avstemmer balanse og resultat og lager en kundeperm til revisor med avstemminger av alle konti. Her er alle lister som revisor trenger, hovedbok, saldobalanse, aldersfordelt kunder og leverandører.

Ved andre selskapsformer:

Her foretar regnskapsfører årsoppgjøret og tilføyer avskrivninger og avsetninger i regnskapet og lager ligningspapirene, noter og årsberetning og sender dette til Brønnøysund (kun NUF til Brønnøysund).

Alle som driver næringsvirksomhet, plikter å sende inn næringsoppgave for virksomheten sammen med selvangivelsen.

Har du mer spørsmål rundt dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Hva lurer du på?

3 + 14 =