Administrative rutiner


 

De færreste synes de administrative oppgavene en nyetablering medfører er lystige. Ingen starter egen virksomhet fordi de ønsker å jobbe med regnskap eller fakturering. Men det er viktig at du ivaretar alle sider av din etablering.

Når du skal starte egen virksomhet medfører dette mange nye arbeidsoppgaver. Det kan være som et resultat av hva offentlige myndigheter setter av krav til din nye virksomhet eller det kan være administrative oppgaver du bør gjøre for å øke dine sjanser til å lykkes. Felles for alle disse nye oppgavene er at de er utenfor din kjernevirksomhet og derfor må du tilegne deg kunnskap om disse før du begynner å ta avgjørelser.

Vi tar for oss administrative rutiner som:

  • Fakturering
  • Purring
  • Inkasso
  • Regnskap
  • Merverdiavgift
  • HMS
  • Lønn
  • Skatt
  • Arbeidsgiveravgift

 

Har du mer spørsmål rundt dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Hva lurer du på?

15 + 12 =