Tripletex Online regnskap


 

Ut fra egnene prioriteringer og kompetanse kan du som kunde utføre tilrettelegging for regnskapet og du kan utføre deler av regnskapet selv. Dette gir mulighet for kostnadsbesparende arbeidsfordeling.

Uansett om du vil gjøre deler av regnskapet selv eller ikke, er systemet tilrettelagt for effektive og tidsbesparende økonomirutiner og løpende god oversikt og kontroll.

Vekstra Trondheim vil uansett kvalitetssikre regnskapet og være tilgjengelig for bistand med årsoppgjør og rådgivning. Som autorisert regnskapsføreselskap er vi til enhver tid oppdatert på nye skatte- og avgiftsbestemmelser.

Hvorledes arbeidsfordelingen for disse oppgavene deles mellom deg og regnskapsfører avtales individuelt.

Vi legger vekt på en grundig, individuell gjennomgang med nye kunder. Der løsninger tilpasses hver enkelt kunde.

Vi har spesialisert oss på små og mellomstore firma, og har priser deretter.

Fast månedspris eller timepris, alt etter hva du ønsker.

Ta kontakt allerede i dag!

10 + 3 =