Kontakt med revisor


Revisjon er en kontroll og gransking av regnskaper, foretatt av en kvalifisert person som er uavhengig av den som kontrolleres. Både kvalifikasjonskravene og uavhengigheten går tydelig fram av revisorloven.

Revisor avgir en egen revisjonsberetning til årsregnskapet. Hvis revisor har kommentarer til regnskapet, kommer det fram som presiseringer eller forbehold i revisjonsberetningen. Dermed er revisjonsberetningen en sikkerhet for brukerne av regnskapet, om at det som presenteres ikke inneholder vesentlige feil.

Har du mer spørsmål rundt dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Hva lurer du på?

11 + 15 =